0912.054.117

Post Tagged with: "khoan đục bê tông tại quận hai bà trưng"

Khoan rút lõi bê tông tại quận Hai Bà Trưng: 0912.054.117

Khoan rút lõi bê tông tại quận Hai Bà Trưng: 0912.054.117

Hai Bà Trưng, thường được gọi tắt là Hai Bà, là một trong bốn quận trung tâm của thành phố Hà Nội. Tên quận được đặt theo đền thờ Hai Bà Trưng nằm gần hồ Đồng Nhân. Chúng tôi có các thiết bị chuyên ngành hiện đại cao cấp như : – Máy khoan rút lõi bê…